Почистване на твърди подови настилки

Професионалното почистване на подови настилки е препоръчително, а в някои от случаите задължително. Поради различните замърсявания, обичайните битови наслоявания, строителни замърсявания или захабяване и износване в следствие повишен трафик на хора, те имат нужда от почистване с еднодискова машина или ръчно с професионални инструменти и препарати.

С времето, въпреки ежедневната поддръжка и в известна степен именно, като резултат от нея, върху подовите настилки се наслагва мръсен филм, заради който настилката изглежда вехта, износена и стара. С редовната употреба на бърсалки и мопове върху фугите и ъглите засяда мърсотия и с времето наслагванията се натрупват и трябва да бъдат отстранени с професионално почистване на подови настилки.

Машинното почистване на подови настилки се осъществява с различно оборудване спрямо вида и замърсяването на настилката.