Мобилно пясъкоструене на място при клиента.Конструкция 1600м2