Бластиране и полагане на антикорозионна защита на селскостопанска техника

Бластиране и полагане на антикорозионна защита в система от две покрития на селскостопанска техника – Торачка