Галерия

Бластиране на шаси
Пясъкоструене на шаси.След което е положен антикорозионен грунд, а като завършващо покритие сме използвали Полиуретанова боя.
Блатиране и полагане на антикорозионно покритие на силов трансформатор.
Chevrolet el camino 1978